Tjänster

Sweden Livestream production är en heltäckande leverantör av allt tekniskt kring er livestream. Allt från bild och kameralösning till ljud, ljus och scen. Överlåt teknikplaneringen till oss eller delar av den.

Oavsett om ni har många års erfarenhet att själva stream, sända program eller om det är första gången ni vill nå ut till era kunder/tittare via streaming så kan vi hjälpa er. Förutom all teknik så kan vi hjälpa vi er med projektledning runt omkring samt tex. innehåll i ett program. Ni kan lägga delar eller hela konceptet i våra händer från start till slut. 

Behöver man internet?

Internet på kabel är alltid den bästa förutsättningen, om detta ej finns på plats så löser vi det ändå. Vi har stor erfarenhet och teknisk utrustning för att kunna sända från platser utan fast internetuppkoppling.

Budget och ambitionsnivå

Vi erbjuder allt från enklare en-kameraproduktioner till större och mer avancerade fler-kameraproduktioner. Budget och ambitionsnivån sätter oftast nivån i valet av teknik. Berätta för oss så kommer vi med en paketlösning just för det jobbet ni önskar få utfört.

Kameror

Vi jobbar med olika typer av kameror så det skall passa miljön, budget och slutprodukt. Bemannade kameror eller robotkameror eller fasta alla möjligheter finns och vi jobbar fram ett förslag så slutprodukten blir som ni önskar. Valet av teknik är inte det primära utan slutprodukten. 

Greenscreen, grafik, textning med mera

Tekniskt pålägg som vi brukar säga. Tillsammans tar vi fram vad ni behöver, vill göra och bör göra.

Ljud & Ljus

Ljudet sägs i många fall vara 80% av streamingen och det vill vi hålla med om. Därför är det viktigt att ljudkvalitet på sändningen håller mycket hög kvalitet. Vi tullar aldrig på ljudkvalitén och väljer utrustning efter precis vad ni skall göra inte enligt någon mall. 

Dokumentation

Önska ni bevara sändningen åt eftervärlden eller få material för efterproduktion så får ni självklart ta del av materialet digitalt efter avslutat arbete. 

Streamingportal

När det gäller val av streamingportal så bestämmer ni eller vi tillsammans hur ni skall nå ut med er sändning. De är inte ovanligt att man som kund önskar streama på flera portaler samtidigt och det är bara ni som sätter gränserna för på hur många ställen ni önskar streama. 

Vi erbjuder också sändning vi vår kanal för att snabbt kunna göra sändningen, bädda in sändningen på er hemsida etc. 

Grundtanken med Sweden Livestream är att oavsett om ni har många års erfarenhet att själva stream, sända program eller om det är första gången ni vill nå ut till era kunder/tittare via streaming så skall vi vara ert självklara val!

Vi vill finnas till hands och hjälp för er oavsett om det gäller som komplett leverantör av hela produktionen eller delar av den så skall vi finnas där som ert naturliga val.